نیاز ۶۸درصد مدارس دولتی تهران به بازسازی یا مقاوم‌سازی

نیاز ۶۸درصد مدارس دولتی تهران به بازسازی یا مقاوم‌سازی

رئیس آموزش و پرورش شهر تهران از ناایمن بودن ۷۰۰ مدرسه از ۲۵۰۰ مدرسه دولتی پایتخت خبر داده و گفته این مدرسه‌ها باید تخریب و بازسازی شوند و هزار مدرسه هم نیاز به مقاوم‌سازی دارند. بر این اساس ۶۸درصد مدارس دولتی تهران نیاز به تخریب و بازسازی یا مقاوم‌سازی دارند.

به گفته عباسعلی باقری هزار و ۷۰۰مدرسه غیردولتی هم شرایط چندان بهتری از مدارس دولتی ندارند و تهران از لحاظ سازه و مدارس در برابر زلزله جزو فقیرترین شهرهای کشور است.

معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران هم در رابطه با ایمنی مدارس گفته در فاز نخست اجرای «طرح مدرسه آماده» هزار مدرسه بررسی شده که از این تعداد ۵۴۲ مدرسه در وضعیت زرد یا همان خطرپذیری متوسط بوده و متاسفانه ۲۶۵ مدرسه نیز وضعیت قرمز دارند.

در بخش‌های مرکزی تهران ۶۰درصد مدارس فرسوده‌اند و در کل کشور ۹۶هزار کلاس نیاز به مقاوم‌سازی دارد. مقاوم‌سازی مدارس ایران نیاز به ۶هزار میلیارد تومان اعتبار دارد و با اینکه اتفاق‌های تلخی مانند آتش‌سوزی و آسیب‌دیدن دانش‌آموزان بارها اتفاق افتاده اما دولت همچنان بودجه لازم برای این کار را تخصیص نداده است.