برگزاری همایش دانشجویی روز ملی علوم اجتماعی در کاشان

برگزاری همایش دانشجویی روز ملی علوم اجتماعی در کاشان

چهارمین همایش دانشجویی روز ملی علوم اجتماعی روز یکشنبه ۱۲ آذر در دانشگاه کاشان برگزار می‌شود.

در این همایش ابراهیم توفیق، محمدامین قانعی‌راد و محسن نیازی درباره «وضعیت علوم اجتماعی آکادمیک در ایران» و صادق پیوسته و مهدی یوسفی درباره «وضعیت علوم اجتماعی انتقادی در دانشگاه» سخنرانی خواهند کرد.

این همایش که اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی علوم اجتماعی کشور باهمکاری انجمن علمی دانشجویی و گروه جامعه‌شناسی دانشگاه کاشان آن را برگزار می‌کند، روز یکشنبه ۱۲آذر از ساعت ۱۴ تا ۱۸ در کاشان، کیلومتر ۶بلوار قطب راوندی، سالن اجتماعات دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه کاشان برگزار می‌شود.