برگزاری نشست «نه به خشونت علیه زنان»

برگزاری نشست «نه به خشونت علیه زنان»

نشست «خشونت علیه زنان در ایران» امروز چهارم آذر (روز جهانی نه به خشونت علیه زنان) با حضور طیبه سیاوشی، عضو فراکسیون زنان مجلس و زهره ارزنی، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان از ساعت ۱۲ تا ۱۴ در سالن تورانی ساختمان خوارزمی برگزار می‌شود.

این نشست را کمیسیون اجتماعی مجمع اسلامی دانشجویان برگزار می‌کند.