سازمان بهزیستی: ۲۷درصد زنان تهرانی خشونت را تجربه کرده‌اند

سازمان بهزیستی: ۲۷درصد زنان تهرانی خشونت را تجربه کرده‌اند

رئیس مرکز توسعه، پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور با اشاره به نتایج پژوهشی که به تازگی در تهران انجام شده گفته ۲۷درصد از زنان تهرانی ۱۹ تا ۴۹ ساله در این پژوهش اعلام کرده‌اند در یک سال اخیر مورد خشونت همسرانشان قرار گرفته‌اند.

به گفته فرید براتی‌سده خشونت جسمی سبک، خشونت جسم شدید منجر به ضرب و جرح از جمله خشونت‌هایی است که زنان تهرانی تجربه کرده‌اند. ۹درصد از زنان مورد مطالعه خضونت عاطفی را به شکل خیلی زیاد و زیاد، ۷.۹ درصد خشونت کلامی و ۵.۴ درصد هم خشونت جنسی را تجربه‌کرده‌اند.

به گفته او زنان ایرانی هنوز نمی دانند باید موارد خشونت را به کجا گزارش کنند و ممکن است نگاه فرهنگی و سنتی باعث شود آنان فکر کنند خشونت بخشی از زندگیشان است که باید آن را تحمل کنند.

به گفته براتی‌شده نباید تهران نمونه کاملی از کل کشور نیست، چراکه در تهران زنان نسبت به حق و حقوق خودشان آگاه ترند بنابراین اگر این رقم در سطح کشور مبنا قرار گیرد قطعا میزان بالاتری را در بسیاری از استان‌ها نشان خواهد داد.

خشونت علیه زنان به اشکال مختلف در ایران رواج دارد. تصویب قوانین تبعیض‌آمیز و بی‌توجهی دولت به حقوق و توانایی‌های زنان، دورماندن از عرصه‌های مدیریتی و محدودیت‌های بسیار برای حضور در جامعه همه شکلی از خشونت است که نه فقط از طرف خانواده‌ها که از طرف دولت‌ها هم بر زنان تحمیل می‌شود.