آگهی تشرف برادر «بران» آمریکایی به دین مبین اسلام

آگهی تشرف برادر «بران» آمریکایی به دین مبین اسلام

تشرف به دین اسلام همیشه خبر خوبی بوده است و چه بهتر که متشرف آمریکایی باشد. در دوران حکومت شاه هم این موضوع به اندازه‌ای اهمیت داشته که برایش در روزنامه آگهی می‌داده‌اند.

روزنامه اطلاعات در تاریخ ۲۳ فروردین ۱۳۵۷ آگهی تشرف برادر امیرمحمد بران را منتشر کرده‌ که در آن ضمن اعلام خبر تغییر دینش، از اسلام‌شناسی که وی را در این مسیر هدایت کرده تشکر می‌کند.