برگزاری نشست آسیب‌شناسی نهادهای مدنی حوزه کودک

برگزاری نشست آسیب‌شناسی نهادهای مدنی حوزه کودک

دومین نشست «تحلیل جایگاه نهادهای مدنی» با موضوع آسیب‌شناسی نهادهای مدنی حوزه کودک، پیچیدگی‌های تامین منابع انسانی و مالی و نحوه اداره  NGO، روز دوشنبه ۱۶ مرداد از ساعت پنج تا هفت عصر برگزار می‌شود.

در این نشست دلارام علی، سحر موسوی و نهال نفیسی سخنرانی خواهند کرد.

این نشست در دفتر انجمن حمایت از حقوق کودکان واقع در خیابان سهرودی شمالی، کوچه سلطانی(قرقاول) پلاک ۳۷ برگزار می‌شود.