تساوی کوربین و می در نظرسنجی درباره نخست‌وزیری

تساوی کوربین و می در نظرسنجی درباره نخست‌وزیری

جرمی کوربین در یک نظرسنجی درباره بهترین نخست‌وزیر آینده بریتانیا هم تراز با ترزا می قرار گرفته است. رهبران هر دو حزب محافظه‌کار و کارگر در این نظرسنجی ۳۹درصد آرا را کسب کردند.

یک تغییر بزرگ دیگر برای حزب کارگر این است که آنها برای اولین‌بار از زمانیکه جرمی کوربین به رهبری این حزب انتخاب شده در یک نظرسنجی دیگر با اختلاف ۶درصد از حزب محافظه‌کار پیشی گرفته‌اند.

محافظه‌کاران اکثریت خود در پارلمان را در انتخابات سراسری از دست دادند و ۱۳ کرسیشان را به رقیبان واگذار کردند و حالا مجبورند برای تشکیل دولت با حزب اتحاد دموکراتیک ائتلاف کنند.

تحقیر حزب محافظه‌کار وقتی ادامه پیدا کرد که آنها اعلام‌ کردند با حزب اتحاد دموکراتیک به توافق رسیده‌اند اما این حزب این ادعا را رد کرد.