بیکاری علت اصلی کاهش سن زندانیان

بیکاری علت اصلی کاهش سن زندانیان

رئیس سازمان زندان‌ها گفته بیکاری علت اصلی کاهش سن زندانیان است. به گفته اصغر جهانگیر بدهکاری زمینه بزهکاری را ایجاد می‌کند.

او همچنین درباره بازگشت دوباره بزهکاران بعد از آزادی به چرخه جرم گفته باید این فرهنگ در جامعه ایجاد شود که اگر کسی یکبار زندان را تجربه کرد؛ باید دوباره به او فرصت داده شود تا در جامعه زندگی کند.

فقر و بیکاری در ایران نه تنها علت اصلی بزه که اصلی‌ترین عامل خودکشی است. یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش بیکاری در ایران هم قاچاق کالاست که به گفته نمایندگان مجلس از راه مبادی رسمی کشور و به وسیله افرادی که مورد اعتماد دستگاه‌هایند، انجام می‌شود.

از طرفی یکی از مهم‌ترین دلایل بازگشت دوباره کسانی که دارای سوء‌پیشینه‌اند، درخواست گواهی عدم سوء‌پیشینه برای اغلب مشاغل است در حالیکه فعالان حقوق بشر معتقدند فردی که به زندان رفته برای جرمی که پیشتر انجام داده نباید در آینده تنبیه و از شغل محروم شود.