هم شیعه هم لبنان

هم شیعه هم لبنان

از زمان صفویه و با تثبیت تشیع به عنوان دین رسمی ایران تاکنون، رابطه مهمی میان شیعیان لبنان و قدرت‌های سیاسی در ایران برقرار بوده است.

محمدرضا شاه نیز، به عنوان پادشاه تنها کشور شیعه جهان، برای اعمال نفوذ در لبنان از این راه تلاش می‌کرد. به همین منظور، علاوه بر توزیع پول میان شیعیان، سازمان شیر و خورشید سرخ (هلال احمر فعلی) برای شیعیان لبنان کمک‌های انسانی ارسال می‌کرد.

در روزنامه اطلاعات مورخ ۷ فروردین ۱۳۵۷ تصاویر از این کمک‌ها و قدردانی وزیر بهداشت لبنان منتشر شده است.