بررسی تاریخ بیکاری در ایران معاصر

بررسی تاریخ بیکاری در ایران معاصر

انجمن علمی مطالعات توسعه دانشگاه تهران در ادامه سلسله نشست‌های نقد و بررسی پایان‌نامه «تاریخ بیکاری در ایران معاصر از ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۶» را بررسی می‌کند.

این نشست با سخنرانی جواد عبداللهی روز دوشنبه ۲۸ فروردین از ساعت ۱۷ تا ۱۹ در سالن شریعتی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار می‌شود.