سقف حقوق مدیران، فقط ۲۴ میلیون تومان

سقف حقوق مدیران، فقط ۲۴ میلیون تومان

نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای سقف حقوق مدیران را تا ۲۴ میلیون تومان تعیین کردند. بر اساس این مصوبه شورای حقوق و دستمزد می‌تواند با پیشنهاد روسای قوا، وزیران یا معاونان رئیس جمهور که ریاست دستگاه‌های اجرایی را بر عهده دارند و بالاترین مقامات دستگاه‌های اجرایی، برای مشاغل تخصصی، مدیریتی، واحدهای عملیاتی و مناطق مرزی و محروم تا ۶۰ درصد دریافت‌های موضوع این ماده علاوه بر سقف مقرر در این ماده منظور کنند و بر این اساس مدیران می‌توانند ماهانه تا ۲۴ میلیون تومان حقوق دریافت کنند.

در جریان بررسی این بند احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیات رئیسه مجلس، گفت که در صورت تصویب این قانون مدیران می‌توانند ماهانه تا ۲۴ میلیون تومان دریافتی داشته باشند، در حالی که ما سقف حقوق‌ها را در همین قانون تعیین کرده و دریافتی ۲۴ میلیونی مدیران در قبال حقوق ۸۰۰ هزار تومانی کارگران یا حقوق یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی معلمان، حقوق نجومی به شمار می‌رود و برای جامعه قابل قبول نیست.

ماجرای حقوق‌های نجومی مدیران که برخی از آنها حتی به ۳۰۰ میلیون تومان می‌رسید اوایل امسال افشا شد و دولت تلاش کرد با عادی جلوه‌دادن این حقوق‌ها یا انداختن تقصیر به گردن دولت قبل از زیرفشار خارج شود. مدافعان دولتی حتی تا جایی پیش رفتند که افشای این حقوق‌ها را کاری ناپسند دانستند که «روحانیت و نظام» را نشانه رفته است. با این حال بسیاری این نوع پرداخت‌ها را نوعی از فساد قلمداد می‌کنند.