نقد اجتماعی مرگ چهره‌ها و امر پزشکی در دانشگاه تهران

نقد اجتماعی مرگ چهره‌ها و امر پزشکی در دانشگاه تهران

انجمن جامعه‌شناسی ایران نشست نقد اجتماعی مرگ چهره‌ها و امر پزشکی را روز سه‌شنبه سوم اسفند برگزار می‌کند.

در این نشست یوسف اباذری، ارسیا تقوا، فرزانه طاهری، بابک قرائی‌مقدم و ابوعلی ودادهیر سخنرانی می‌کنند.

این نشست سه‌شنبه سوم اسفند از ساعت ۱۴.۳۰ در سالن کنفرانس انجمن جامعه‌شناسی ایران واقع در بزرگراه جلال آل‌احمد، پل گیشا، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار می‌‌شود.