شب رهنورد زریاب در کانون زبان فارسی برگزار می‌شود

شب رهنورد زریاب در کانون زبان فارسی برگزار می‌شود

شب ره‌نورد زریاب از نویسندگان بزرگ افغانستان با حضور محمود دولت‌آبادی، حسین فخری، منوچهر فرادیس، آرین آروین، جواد ماه‌زاده، علی دهباشی و یامان حکمت تقی‌آبادی برگزار می‌شود.

این نشست چهارشنبه ۲۰ بهمن از ساعت ۱۷ در کانون زبان فارسی در خیابان ولیعصر، سه‌راه زعفرانیه، خیابان عارف‌نسب شماره ۱۲ برگزار خواهد شد.

زریاب از بزرگترین نویسندگان افغانستان است که به داستان‌های کوتاهش شهرت دارد.