کاسه توزیع شیر مدارس در هواپیما بر سر کارگران شکست

کاسه توزیع شیر مدارس در هواپیما بر سر کارگران شکست

انتشار عکسی از توزیع شیر ویژه مدارس در یکی از پروازهای تهران – اصفهان در شبکه‌های اجتماعی منجر به اخراج دو کارگر کارخانه تولیدکننده شیر شد.

مدیر کارخانه تولیدکننده این شیرها گفته دو کارگر پخش‌کننده شیر در این کارخانه مرتکب اشتباه شده‌اند و یک پالت از شیر مدارس را برای این شرکت هواپیمایی بارگیری کرده‌اند که بلافاصله پس از اطلاع از این مسئله ضمن باز گرداندن محموله ارسالی، این دو کارگر اخراج شدند.

هنوز مشخص نیست ادعای مدیر این کارخانه درباره اشتباه انسانی در توزیع شیر مدارس درست است یا نه، با این حال به نظر می‌رسد این شرکت برای فرار از عواقب این اتفاق عجیب به سرعت کارگران خود را اخراج کرده است.

در نبود سندیکاهای قدرتمند، انجمن‌های صنفی مستقل و قانون کاری که از کارگران حمایت کند و همچنین قراردادهای کوتاه‌مدت، کارفرمایان از اختیار اخراج کارگران با گشاده‌دستی استفاده می‌کنند.