دستور استخدام «سرباز مریوانی» در سازمان محیط‌ زیست

دستور استخدام «سرباز مریوانی» در سازمان محیط‌ زیست

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست از محمد مجابی معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس خواست تا در صورت تمایل سرباز فداکار مریوانی، برای استخدام او در سازمان حفاظت محیط‌زیست اقدام شود.

محمد باختر، سرباز مریوانی در حالی است که او روز شنبه ۲۷ آذر برای نجات جان سگی گرفتار در سیم‌های خاردار و بر اثر انفجار مین در محوطه، پای راست خود را از دست داد.

پیش از این هم باختر با استقبال پرشور مردم مریوان هنگام بازگشت به خانه مواجه شده بود.