بررسی «اقتصاد سیاسی خاورمیانه» در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

بررسی «اقتصاد سیاسی خاورمیانه» در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

انجمن علمی جامعه‌شناسی دانشگاه تهران در ادامه سلسله نشست‌های «علوم اجتماعی و مسائل خاورمیانه»، اقتصاد سیاسی خاورمیانه را بررسی می‌کند.

در این نشست پرویز صداقت، پژوهشگر مسائل اقتصادی با موضوع «بحران خاورمیانه، ریشه‌ها و پیامدها» و لادن احمدیان هروی، پژوهشگر مسائل خاورمیانه با موضوع «رویاهای سرمایه در عصر آشوب خاورمیانه» سخنرانی خواهند کرد.

این نشست سه‌شنبه، دوم آذرماه در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران واقع در بزرگراه جلال آحمد، جنب بیمارستان شریعتی از ساعت ۱۷/۳۰ تا ۱۹ برگزار می‌شود.