۴.۲۶ درصد جمعیت قزوین را معلولان تشکیل می‌دهند‌

۴.۲۶ درصد جمعیت قزوین را معلولان تشکیل می‌دهند‌

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی استان قزوین اعلام کرده بر اساس شاخص‌های کشور، ۴.۲۶ درصد جمعیت قزوین را معلولین تشکیل می‌دهند؛ «در حال حاضر ۱۹ هزار معلول تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار دارند که بیشترین معلولیت را معلولیت جسمی تشکیل می‌دهد. امروز بیماری‌های اعصاب و روان یا معلولیت روانی جایگزین معلولیت جسمی شده است و معلولیت در استان به سمت معلولیت روانی حرکت می‌کند.»

علیرضا وارثی از «غفلت، بی‌توجهی،‌ عدم آگاهی و وقوع حوادث» به عنوان عوامل ایجاد معلولیت اسم برده، اما دلیلی برای آمار بالای معلولیت در قزوین نسبت به میانگین کشوری ذکر نکرده است. بر اساس آمارهای موجود میانگین معلولیت نسبت به جمعیت در کشور ۱/۳ درصد است.