کارگران بزرگترین کارخانه گوشت آمریکا پوشک می‌بندند

کارگران بزرگترین کارخانه گوشت آمریکا پوشک می‌بندند

به گزارش موسسه آکسفام کارگران بزرگترین کارخانه تولید گوشت مرغ در آمریکا به طور منظم از استفاده از سرویس‌های بهداشتی منع شده و در نتیجه گروهی از کارگران ناچار به استفاده از پوشک بچه شده‌اند. کارگران کمپانی غذایی تایسون به آکسفام گفته‌اند که مدیران با استهزا و تهدید به تنبه و اخراج سعی در کاهش زمانی که کارگران در سرویس‌های بهداشتی سر می‌کنند کرده‌اند.
حتی اگر کارگری موفق به کسب اجازه برای استفاده از سرویس‌های بهداشتی شود، صف‌های طولانی و زمان محدود ۱۰ دقیقه کافی نخواهد بود. برخی از کارگران ناچار به ادرار و دفع مدفوع ناخواسته شده‌اند. به علاوه، به خاطر عدم کسب اجازه از مدیران، میزان مصرف مایعات در میان کارگران این کارخانه به شکل خطرناکی پایین آمده است. در گزارش آکسفام، شرایط به خصوص برای زنان باردار و در زمان عادت ماهانه برای زنان بسیار سخت توصیف شده است.

شرکت مواد غذایی تایسون امسال پیش بینی کرده که سود خالص آن نزدیک به چهل درصد رشد داشته و به بیش از یک و نیم میلیارد دلار خواهد رسید.
گفتنی است که بسیاری از طرفداران اقتصاد بازار در کشورمان با انتقاد از قوانین و نظارت دولتی بر رابطه کارگر و کارفرما، آن را به ضرر کارگران می‌دانند و خواهان عدم مداخله دولت در بازار کار هستند.