نشست «جامعه و دستمزد» از سوی انجمن علمی جامعه‌شناسی دانشگاه تهران یک‌شنبه ۱۶ اسفند برگزار می‌شود.

در این نشست «فریبرز رییس‌دانا» نویسنده و پژوهشگر اقتصادی، «محمد مالجو» اقتصاددان و پژوهشگر اقتصاد سیاسی، «فرشید یزدانی» کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی، «کاظم فرج‌اللهی» فعال اجتماعی در حوزه حقوق کارگری و «حسین حبیبی» دبیر کانون شورای اسلامی کار تهران سخنرانی می‌کنند.

این نشست یک‌شنبه ۱۶ اسفند ساعت ۱۶ در سالن مطهری دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

 

IMG_20160304_235949