اثر گرمایش زمین بر جهان و ایران

فعالیت‌های صنعتی انسان در چند دهه اخیر تاثیرات مخربی بر محیط زیست و کره زمین گذاشته و روندهایی چون تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین ممکن است تاثیراتی بی‌بازگشت و فاجعه‌بار داشته باشند. استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر به جای سوخت‌های فسیلی و حفظ و افزایش فضاهای سبز از مهمترین راه‌های مهار گرمایش زمین هستند.

اثر گرمایش زمین بر جهان و ایران

 

mapداده‌های هواشناسی نشان می‌دهند که تابستان گذشته احتمالا گرمترین تابستان کره زمین از زمان ثبت دما بوده‌اند.

گزارش اداره ملی اقیانوسی و جوی آمریکا می‌گوید بسیاری از نقاط زمین و سطوح دریاها در اوت ۲۰۱۵ (مرداد/شهریور ۱۳۹۴) گرمترین دمای ثبت‌شده‌شان را در مقایسه با زمان مشابه سال‌های قبل داشته‌اند.

دمای اکثر مناطق دیگر هم بسیار و یا کمی گرمتر از متوسط دمای ثبت‌شده در مقایسه با زمان مشابه سال‌های قبل بود.

در سراسر جهان تنها مناطقی در آمریکا، کانادا، شمال روسیه، مرکز چین، پاکستان و جنوب آرژانتین دمایی نزدیک به متوسط ثبت‌شده یا سردتر از آن داشته‌اند و به طور میانگین دمای آبها و خشکی‌های جهان در این مدت بالاترین رکورد در این مقطع سال بوده است.

ایران، به خصوص مناطق غربی و جنوبی ایران، جزو مناطقی هستند که به نظر می‌رسد گرمایش زمین تاثیر زیادی روی آنها گذاشته است. به ترتیبی که دمای این مناطق در مرداد/شهریور ۱۳۹۴ بسیار گرمتر از متوسط دمای ثبت‌شده برای آنها در سال‌های قبل بوده است.