چقدر باید کار کنم تا آیفون بخرم؟

چقدر باید کار کنم تا آیفون بخرم؟

آیفون گران است. این گرانی اما در همه جای جهان به یک شکل احساس نمی‌شود. اگر در شهری با متوسط درآمد بالا باشید در زمان کمتری می‌توانید با دستمزد خود یک گوش آیفون شرکت اپل را بخرید.

برای مقایسه وضعیت اقتصادی کشورهای مختلف می‌توان به متوسط زمان کار لازم برای خرید یک گوشی آیفون نگاه کرد. نمودارهای زیر بر اساس گزارش قیمتها و دستمزدهای بانک یوبی‌اس سوییس که هر سه سال یک بار منتشر می‌شود تنظیم شده است.

این گزارش نرخ‌های محلی و متوسط حقوق در ۱۵ شغل از ۱۱ بخش مختلف اقتصاد را برای محاسبه میزان متوسط کار لازم  برای خرید یک گوشی آیفون ۶ در هر شهر در نظر گرفته است.

با توجه به متوسط دستمزد این ارقام برای ایران به چه صورت است؟

CP0ES33UsAAxBg3

working-time-no-zoom