ارزش خبری پرداخت دستمزد کارگران

ارزش خبری پرداخت دستمزد کارگران

ایلنا در خبری با تیتر «پرداخت زودهنگام دستمزد مرداد ماه کارگران مس سرچشمه» در مورد وضعیت کارگران این معدن اطلاع‌رسانی کرده است.

پرداخت شدن دستمزد ماه مرداد کارگران مجتمع مس سرچشمه در سومین روز از شهریور ماه از آن جهت حائز اهمیت است که به گفته همین منابع در ماه‌های گذشته ممکن بود پرداخت دستمزد همین کارگران دست کم تا روز دهم ماه جدید به تاخیر بیفتد.

با توجه به موارد زیاد تاخیر و یا عدم پرداخت حقوق کارگران، ظاهرا پرداخت به موقع دستمزد، دارای ارزش خبری شده است و نیاز به اطلاع‌رسانی دارد.

چندی پیش در پی فشار کارفرمایان، ایلنا بخش کارگری خود را به صورت گروهی اخراج کرد.