روزبه مقصودی
چگونه در برابر دکترین شوک ترامپ مقاومت کنیم؟

چگونه در برابر دکترین شوک ترامپ مقاومت کنیم؟

نائومی کلاین نویسنده و فعال کانادایی می‌گوید ترامپ و دولت او از شوک‌های پیش رو برای پیش بردن سیاست‌هایشان استفاده خواهند کرد. او اینجا برای مقابله با چنین سوءاستفاده‌هایی از شوک، پنج پیشنهاد می‌دهد.

شما ایستاده‌اید، اما کجا؟ به کدام بها؟

شما ایستاده‌اید، اما کجا؟ به کدام بها؟

کلیپ ما ایستاده‌ایم این روزها بابت هزینه بالای تولیدش جنجالی شده و انتقادهای زیادی را به دنبال داشته است. اما کلیپ مورد اشاره مشکلاتی بنیاد‌ی‌تر از بودجه بالا دارد.