skip to Main Content
تاب «فرآیند ساخت‌یابی نهاد زندان» منتشر شد
دیگ‌های پلو مامنی برای ورود کتاب به زندان‌های پهلوی
۳۰ خرداد ۱۳۹۶
خانواده‌ها گاه در دیگ‌های پلویی که برای زندانیان خود می‌آوردند کتاب وارد زندان می‌‌کردند. یکی دیگر از راه‌های ورود غیرقانونی کتاب این بود که روزانه مقداری خوراک از قبیل قند، چای، روغن، خرما و... وارد زندان قصر می‌شد و اداره زندان در تفتیش این وسایل چندان جدیتی به خرج نمی‌داد.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗