skip to Main Content
با گلالی نورصافی، نماینده مجلس افغانستان در روز منع خشونت علیه زنان
همه‌ زن‌ها چشم‌های شربت‌گل را ندارند
۷ آذر ۱۳۹۵
دو خط مورب اخم، میان دو چشم قهوه‌ای و خال هندو بر گونه راست در صورت «داکتر گلالی نور صافی» است. زنی زاده کابل با نسب بلخی که هر روز روبه‌روی صدها مرد متعصب مجلس افغانستان می‌ایستد و بر حقوق زنان پا می‌فشارد و اکنون که برف سفید از آسمان آبی می‌بارد، میهمانِ سردترین صبح تهران است.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗