آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

گسل

ساخت ۹ میلیون واحد مسکونی بدون اسکلت در ایران

ساخت ۹ میلیون واحد مسکونی بدون اسکلت در ایران

دبیر کارگروه ملی زلزله وزارت راه و شهرسازی گفت: از ۲۲ میلیون و ۸۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته شده در کشور بالغ بر ۹ میلیون واحد مسکونی بدون اسکلت ساخته شده است. علی بیت‌اللهی گفت براساس دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی وزارت راه و شهرسازی ساخت هرگونه تأسیسات شهری، برج‌ها،...