مدیرعامل بانک ملی: «کارگران فولاد به بهانه حمایت از هفت‌ تپه کارشان را تعطیل کردند»

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

گروه ملی فولاد اهواز

تعداد مطالب: 2