وضع کوت عبدالله «بسیار خطرناک و نگران‌کننده» است

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

کوت عبدالله

تعداد مطالب: 2