skip to Main Content
تهران درختانش را از دست می‌دهد
باغ‌کشی در پایتخت
۱۵ فروردین ۱۳۹۶
تخریب درخت‌ها بیش از همه در کارنامه‌ غلامحسین کرباسچی و مرتضی الویری و محمدباقر قالیباف، ثبت شده است اما روند تخریب گسترده و سازمان‌یافته‌ی ریه‌های تهران، از زمان تدوین و اجرایی شدن «قانون برج‌باغ» در ۱۳۸۳، زمان مدیریت شهری احمدی‌نژاد، آغاز شد.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗