آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

کتابداری

در آرزوی کتابخانه‌ای زنده

در آرزوی کتابخانه‌ای زنده

محمدعلی جمالزاده گفته بود برو کتابداری بخوان. سال١٣۴٢ درسش در مدرسه کتابداری ژنو و کارش در هند تمام شد و به ایران برگشت. جمالزاده خبر آمدنش را به ایرج افشار، رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران داد. همین شد که نوشین انصاری ۶ ماه روی تل عظیمی از مجلات در انبار دانشکده...