skip to Main Content
چگونه خانم محد شریف حجم پسماند را کم کرد و بر تعلق شهروندان افزود؟
تجربه موفق اولین شهردار زن در مالزی
۲۱ خرداد ۱۳۹۶
ویژگی بارز خانم محد شریف این نیست که به عنوان اولین شهردار زن در مالزی انتخاب شده، بلکه تلاش‌های او برای تغییر چشم‌انداز اقتصادی و اجتماعی سبرانگ‌پرای و تبدیل آن به یکی از بهترین شهرهای قابل زیست و مترقی در مالزی ستودنی است.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗