skip to Main Content
گفت‌وگو با یک کودک کار دستفروش در رشت
آرزوی مشترک من و دوستانم: انتقام
۱۰ شهریور ۱۳۹۸
سرنوشت کودکان دستفروش بعد از هجده سالگی، چه می‌شود؟ وقتی که شرم بیشتر و درآمد کمتری دارند.گفتگوی پیش‌رو مصاحبه‌ای است با امیر، که در کودکی در رشت دستفروشی کرده و اکنون نوزده ساله است.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗