آرزوی مشترک من و دوستانم: انتقام

آرشیو یادداشت‌های

سهیل نوید

تعداد مطالب: 1

آرزوی مشترک من و دوستانم: انتقام

آرزوی مشترک من و دوستانم: انتقام

سرنوشت کودکان دستفروش بعد از هجده سالگی، چه می‌شود؟ وقتی که شرم بیشتر و درآمد کمتری دارند.گفتگوی پیش‌رو مصاحبه‌ای است با امیر، که در کودکی در رشت دستفروشی کرده و اکنون نوزده ساله است.