skip to Main Content
دوست داشتنی‌هایی که آسیب می‌بینند و آسیب می‌زنند
۳۰ مرداد ۱۳۹۸
ورود گونه‌های جدید به یک زیستگاه، هم می‌تواند در داخل مرزهای جغرافیایی یک کشور و هم بین دو کشور یا دو قاره مختلف رخ دهد. در تمام این موارد، انتقال گونه‌های غیربومی به یک منطقه می‌تواند باعث آسیب به زیستبوم طبیعی و فعالیت‌هایی نظیر کشاورزی و دام‌پروری شود.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗