درباره نظام دانش؛ مجموعه مقالات و مصاحبه‌های ابراهیم توفیق

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

درباره نظام دانش؛ مجموعه مقالات و مصاحبه‌های ابراهیم توفیق

درباره نظام دانش؛ مجموعه مقالات و مصاحبه‌های ابراهیم توفیق

کتاب «درباره نظام دانش»؛ مجموعه مقالات و مصاحبه‌های ابراهیم توفیق درباره چیستی نظام دانش در ایران و نحوه عملکرد آن از سوی انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی منتشر شد. ابراهیم توفیق، دانش‌آموخته جامعه‌شناسی از دانشگاه فرانکفورت و مدرس دانشگاه‌های آلمان و ایران،...