skip to Main Content
روایت یک پزشک از وضعیت مبارزه با کرونا در گفتگو با میدان
کمبود امکانات، توزیع نابرابر
۱۹ اسفند ۱۳۹۸
این گفتگو با یکی از پزشکان متخصص شاغل در بیمارستانی سطح یک انجام شده. وی در این مصاحبه از روزهای پیش از اعلام رسمی شیوع کرونا تا روز ۱۴ام اسفند که این گفتگو انجام شده را شرح می‌دهد.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗