آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

هنر انقلابی

تئاتر چریکی

تئاتر چریکی

جزوه چه کسی کامل است؟ برای روز امتحان باید جزوه کدام‌ محصل را گرفت و برای دیگران هم تکثیر کرد؟ پاسخ روشن است، آن‌که هر لحظه از کلاس و هر جمله رهاشده در هوا را می‌قاپد و رونویسی می‌کند. جزوه‌ای که پیش رو دارید مجموعه‌ای از رونویسی‌هاست. رونویسی‌هائی از تاریخ،...
زنان در مصر گرافیتی کار می‌کنند

زنان در مصر گرافیتی کار می‌کنند

هنر خیابانی در مصر، که از زمان سال ۲۰۱۱ بسیار پرطرفدار بود، اغلب توسط مردها خلق و اجرا شده است. هرچند زنان مصری نیزاز سال ۲۰۱۳ پیوستن به این حرکت را شروع کردند، به ویژه از طریق گروه «زنان بر دیوار»؛ گروهی که با فراخوان کمپین گرافیتی، به  مردم  سراسر کشور در ارتباط با...