skip to Main Content
گزارشی از زندگی در خانه‌های شهرهای جدید و شهرهای قدیم
خانه‌ای که برایمان خواسته شد
۱۵ تیر ۱۳۹۶
در شهر جدید هشتگرد ۱۰درصد خانه‌ها هم پر نشده است. طبق گزارش شرکت عمران شهرهای جدید در سال 92، از 675 هزار نفر جمعیتی که برای این شهر پیش‌بینی شده و 4400 هکتار زمین برای مسکن آنها در نظر گرفته شده، جمعیتش تنها به 59 هزار نفر رسیده است، حتی کمتر از ۱۰درصد.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗