skip to Main Content
این سه نفر: سارتر و پاسترناک و باب دیلان
خنیاگر امریکایی نوبل ادبیات را نمی‌خواهد
۲۸ مهر ۱۳۹۵

امشب در ال پاسو روی صحنه می‌رود، برای اهالی تگزاس می‌خواند و به سیاق همه‌ی این چند روز لب از لب نمی‌گشاید و فقط آواز می‌خواند و حرفی از پذیرفتن جایزه‌ی ادیبان یا رد کردنش نمی‌زند، او همچنان خنیاگر است.

بیشتر بخوانید
نوبل ادبیات برای مردم سوریه با جایزه‌ای برای آدونیس
چه ‌کسی نوبل ادبیات ۲۰۱۶ را به خانه می‌برد؟
۱۵ مهر ۱۳۹۵
برخی از صاحب‌نظران معتقدند با توجه به اوضاع سوریه، امسال ممکن است نوبل ادبیات به آدونیس، شاعر ۸۸ ساله سوری برسد. به برخی مواضع او در قبال مسائل دنیای عرب انتقاداتی وارد شده است. امیلی امرایی در این نوشته برخی از مهمترین مواضع آدونیس در قبال مسائل سوریه را مرور کرده است.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗