زمستان سخت بوشهری‌ها بدون گاز و نفت

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

منابع گازی

تعداد مطالب: 2

جنگ خاورمیانه و تسخیر ذخایر گاز طبیعی‎

جنگ خاورمیانه و تسخیر ذخایر گاز طبیعی‎

این مقاله بازی بزرگ ژئوپولیتیک در خاورمیانه را در یکی از زیرین‌ترین لایه‌های حقیقت تاریخی، یعنی عرصه نبرد بر سر انرژی، پیگیری می‌کند. بخش قابل توجهی از آن چه که اکنون در روبنای سیاسی منطقه اتّفاق می افتد، برآیند زیربنای اقتصادی‌ایست که در این مقاله موشکافی می شود.