skip to Main Content
کنفرانس بین‌المللی تغییرات اقلیمی، حرف یا عمل؟
عزم جهانی برای نجات زمین
۳۰ آبان ۱۳۹۶
معاهده اقلیمی پاریس، صرفا گردهمایی از رهبران سیاسی دنیا و بر مبنای سود و زیان اقتصادی نبود. سوخت‌های فسیلی ممکن است ارزان و در دسترس باشند اما زمانی که بفهمیم با ادامه استخراج و مصرف سوخت‌های فسیلی، دیگر نه از تاک نشان خواهد ماند و نه از تاک‌نشان، چاره‌ای جز اعتماد به علم و محاسبات علمی باقی نمی‌ماند.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗