skip to Main Content
وقتی دیگ خشم معلم به جوش می‌آید
۴ دی ۱۳۹۳

تنبيه بدني دانش‌آموزان در مدارس پديده‌اي نادر و اتفاقي نيست. مواردي از خشونت در مدرسه كه به رسانه‌ها راه مي‌يابد مانند نوك كوه يخي است كه در آب شناور است. خيلي از موارد خفيف‌تر كه اصلا مطرح نمي‌شوند!

بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗