وقتی دیگ خشم معلم به جوش می‌آید

آرشیو یادداشت‌های

شیرزاد عبداللهی

تعداد مطالب: 1

وقتی دیگ خشم معلم به جوش می‌آید

وقتی دیگ خشم معلم به جوش می‌آید

تنبيه بدني دانش‌آموزان در مدارس پديده‌اي نادر و اتفاقي نيست. مواردي از خشونت در مدرسه كه به رسانه‌ها راه مي‌يابد مانند نوك كوه يخي است كه در آب شناور است. خيلي از موارد خفيف‌تر كه اصلا مطرح نمي‌شوند!