مقصر اصلی سیل شیراز، شهرداری است

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

مسیل

تعداد مطالب: 2