skip to Main Content
گزارش تحقیقی «شرق» درباره ارتباط آلودگی هوا با مرگ در پایتخت
دی، ماه مرگ
۱۳ بهمن ۱۳۹۳

آمارهای سازمان بهشت‌زهرا(س) و شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران نشان می‌دهد ارتباط مستقیمی میان آلودگی هوا با تعداد مرگ‌ومیرها در این شهر وجود دارد. این آمار نشان می‌دهد در هرماهی که تعداد روزهای بیشتری کیفیت هوای شهر ناسالم گزارش شود، به شکل معناداری تعداد مرگ‌ومیرهایی که در تهران به وقوع می‌پیوندد نیز بیشتر می‌شود.

بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗