skip to Main Content
اساتید دانشگاه‌های مازندران در یک کنفرانس خبری مطرح کردند :
طرح انتقال آب خزر؛ توقف در کلیات یا پنهانکاری جزییات ؟
۶ مرداد ۱۳۹۸
برخی از اساتید دانشگاه‌های مازندران با رونمایی بخشی از جزییات طرح انتقال آب دریای‌خزر، خواستار افشای جزییات این طرح از جمله سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و مطالعات مربوط به نیازسنجی مصرف آب در مقصد شدند.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗