skip to Main Content
بازخوانی مانیفست سینمایی لوئیس بونوئل
دن‌کیشوت علیه فرویدهای عروسکی
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
بونوئل مرگ رازآلودگی را یکی از دلایل اُفتِ سینما و بی‌مایگی معنوی و اخلاقی آن می‌داند و می‌گوید: «در سینمای امروز از رمز و راز که جانمایه هر هنری است، نشانی نمی‌بینم. نویسنده‌ها و کارگردان‌ها و تهیه‌کنندگان سخت مراقب هستند تا پنجره اکران سینما به دنیای رهایی‌بخش شعر بسته بماند، تا مبادا آرامش کسی درهم بریزد».
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗