skip to Main Content
شکل‌های زندگی: استاندال و بازی تغییر هویت
آیا می‌توان در لحظه زندگی کرد؟
۱۷ دی ۱۳۹۳

«اریگو بل/ میلانی/ زیست، نوشت، دل‌ باخت/ این روح/ چیماروزا، موتسارت/ و شکسپیر را/ تا حد پرستش دوست داشت.» این جمله‌ بر گور استاندال نویسنده‌ی کتاب جاودان «سرخ و سیاه» حک شده است. نویسنده‌ی این یادداشت آمدوشد میان هویت‌های متغیر را به مثابه «زندگی در لحظه» در نظر می‌گیرد و چنین گریزی از ملال را بخشی جداناشدنی از شخصیت و نویسندگی استاندال می‌شمارد.

بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗