skip to Main Content
زنان قربانی مین آسیب‌پذیرترند
زن، زمین‌های فراموش شده و مین
۱۷ تیر ۱۳۹۶
آسیب‌هایی که زنان قربانی مین با آن درگیرند بسیار بیشتر از آسیب‌های مردان است. یک مرد بعد از جراحت‌های حتی سنگین باز هم به جامعه برمی‌گردد. سرکار می‌رود. ازدواج می‌کند و حتی بچه‌دار می‌شود اما زن‌ها چنین امکانی ندارند.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗