skip to Main Content
روایت پرهول و هراس از سفر قاچاقی
مسافر برگشتی
۳ بهمن ۱۳۹۴


ترکیه مسیر گذر مسافران قاچاقی شده که از مرز زمینی، پنهانی خود را به آن سوی مرز می‌رسانند، ساعت‌های دراز در تاریکی پیاده می‌روند و اگر از دریا جان سالم به‌درببرند، بعد از روزها و ماه‌ها ماندن پشت مرزهای یونان، عاقبت از کمپ‌های پناهندگی در هلند یا آلمان سردرمی‌آورند.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗